web templates free download

Turniej Piłki Siatkowej z okazji
Święta Niepodległości

Zarząd LKS Piast w Gryfinie organizuje turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości.
Turniej odbędzie się 11 listopada 2019 r. w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
przy ul. Łużyckiej, od godz. 11-tej.
Zgłoszenia z imiennym wykazem drużyn należy wysłać na mail elkamarek@o2.pl,
najpóźniej do 4 listopada 2019 r. W zgłoszeniu należy podać telefon kontaktowy.
Pierwszeństwo posiadają drużyny z Gminy Gryfino.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Kozicki

Otwarty amatorski turniej tenisa stołowego dla dorosłych

LKS Piast Gryfino organizuje otwarty amatorski turniej tenisa stołowego dla dorosłych.
Turniej odbędzie się w siedzibie klubu tj. Gryfino ul. 1-go Maja 31  w dniu 23.11.2019 r. od godziny 11-tej.
Zapisy dziesięć minut przed turniejem.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Kozicki

Mobirise

ORGANIZACJA TURNIEJÓW

Organizujemy turnieje okolicznościowe: piłki siatkowej halowej i plażowej oraz turnieje tenisa stołowego i warcab stupolowych.

Powyższe turniej organizowane są przez członków Zarządu, we współpracy z sołectwami i szkołami podstawowymi.

W sprawach organizacji turniejów zapraszamy do kontaktu.

LKS PIAST GRYFINO

Ludowy Klub Sportowy Piast Gryfino jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym w strukturach LZS. Zajmujemy się wszechstronnym krzewieniem sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego. Upowszechniamy i rozwijamy rekreację ruchową oraz inne formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Realizujemy zadania własne Gminy Gryfino w zakresie: organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich. Nasza działalność była wielokrotnie doceniana przez Radę Główną LZS, a w dowód uznania ostatnie trzy lata z rzędu nagradzani byliśmy znakiem jakości "OMEGA".

SKŁAD ZARZĄDU

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu, w okresie od marca do września. W pozostałym okresie podiedzenia odbywają się w ramach potrzeb.

Prezes Zarządu
Marek Kozicki

V-ce Prezes Zarządu
Mirosław Węgierski

Sekretarz
Andrzej Chrzanowski
Skarbnik
Barbara Lefelt Jankowska
 
Członkowie Zarządu
Michał Jasak
Krzysztof Baran
Zdzisław Krasowski

Adres

ul. 1 Maja 31
74-100 Gryfino

NIP: 858-15-49-759

Dane kontaktowe

tel.: 506 159 260
e-mail: klub@lkspiastgryfino.pl

Projektowanie stron internetowych - kostek.net